Właścicielem portalu pod adresem www.dlamozgu.pl/, zwanego dalej „Portalem”, jest firma:

I. Dane osobowe
§ 1
1.Klient Portalu, aby móc utworzyć konto w Portalu musi wypełnić odpowiedni formularz i podać w nim określone dane.
2.Wszelkie dane osobowe, które klient Portalu wprowadzi do formularza rejestracyjnego, formularza kontaktowego lub w e-mailach kierowanych do Portalu oraz inne dane osobowe zebrane przez Portal przetwarzane są w sposób zgodny z zakresem udzielonego przez użytkownika zezwolenia i wymogami określonymi w prawie polskim, a przede wszystkim ustawie z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. Nr 133, poz. 883 z późn.zm.).
§ 2
1.Administratorem danych osobowych jest:
2.Administrator może powierzyć przetwarzanie zebranych danych osobowych użytkowników Portalu innemu podmiotowi na podstawie zawartej z nim, na zasadzie art. 31 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych, umowy.
§ 3
1.Klient Portalu ma prawo dostępu do swoich danych osobowych i może dokonać ich weryfikacji lub poprawienia, a także usunięcia.
2.W przypadku, gdy klient posiada konto w Portalu to usunięcie danych osobowych jest możliwe tylko wraz z likwidacją konta.
§ 4
1.Portal przetwarza dane osobowe klientów w zakresie niezbędnym do zawarcia, wykonania oraz rozwiązania stosunku prawnego wynikającego z umowy zawartej przez klienta z Portalem. Dane osobowe klientów podane w formularzach kontaktowych lub pytaniach kierowanych mailem są wykorzystywane w celu udzielenia klientowi odpowiedzi.
2.Portal przetwarza również za zgodą klienta jego dane osobowe w szczególności w celach:
statystycznych,
marketingowych prowadzonych przez Portal lub za jego pomocą na rzecz osób trzecich,
wysyłania informacji handlowych na podane adresy e-mail.
§ 5
1.Portal na podstawie udzielonej przez klienta zgody ma prawo do wysyłania do klienta na podane przez niego adresy e-mail wiadomości związanych z funkcjonowaniem Portalu i informacji handlowych o nowych usługach w Portalu, akcjach promocyjnych oraz życzeń np. świątecznych.
2.Informacje handlowe będą wysyłane do klienta Portalu jedynie na podstawie jego zgody, wyrażonej przy rejestracji w Portalu lub w terminie późniejszym.
§ 6
Dane osobowe zebrane przez Portal mogą zostać przekazane upoważnionym, na podstawie obowiązujących przepisów prawa, organom państwowym.
II. Pliki cookies
§ 7
1.Portal wykorzystuje pliki cookies (ciasteczka), czyli niewielkie informacje tekstowe, zapisywane przez serwer na komputerze klienta. Informacja ta może być odczytana przez serwer przy ponownym połączeniu się z Portalem z danego komputera.
2.Portal stosuje pliki cookies w następujących celach:
–     utrzymania sesji użytkownika po zalogowaniu się przez niego na swoje konto w Portalu,
–     tworzenia statystyk oglądalności Portalu dla reklamodawców.
3.Portal informuje także klientów, że istnieje możliwość takiej konfiguracji przeglądarki internetowej, która uniemożliwia zapisywanie plików cookies na komputerze klienta. Skutkiem takiej konfiguracji będzie jednak utrata dostępu do niektórych usług Portalu. Możliwe jest również skasowanie plików cookies po zakończeniu danej sesji.
III. Dane zawarte w logach systemowych
§ 8
Informacje, które są zawierane w logach systemowych w związku z ogólnymi zasadami realizacji połączeń w Internecie wykorzystywane są przez firmę hostingową obsługującą Portal jedynie w celach technicznych oraz statystycznych.
IV. Inne
§ 9
Portal nie ma wpływu na standardy ochrony danych osobowych stosowanych przez portale, do których linki znajdują się na stronach Sklepu. Klienci po przejściu za pomocą linku zamieszczonego na stronach Portalu na stronę innego podmiotu powinni zapoznać się ze stosowaną tam polityką prywatności.
§ 10
Portal zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian niniejszej Polityki prywatności. Zmiany takie mogą nastąpić w związku z: wprowadzaniem nowych usług, rezygnacją ze świadczenie części usług, zmianą treści usług lub zmianami obowiązujących przepisów prawa.
§ 11
W przypadku pytań i opinii dotyczących polityki prywatności prosimy o ich przesyłanie na e-mail: