Co to jest dysleksja i na czym polega?

Dysleksja stała się ostatnio bardzo popularnym określeniem różnych problemów uczenia się. Pojęciem tym określa się specyficzne trudności związane z czytaniem i pisaniem, występujące u dzieci o prawidłowym rozwoju umysłowym. Przyczyny tego zjawiska ciągle są przedmiotem dociekań naukowych. Ze względu na charakter obserwowanych zaburzeń w czytaniu i pisaniu rozróżnia się:
dysleksjÄ™ „ wÅ‚aÅ›ciwÄ…” – trudnoÅ›ci w opanowaniu sprawnoÅ›ci czytania,
dysortografię– trudności w opanowaniu poprawnej pisowni w tym ortograficznej,
dysgrafię – trudności w opanowaniu poprawnej pisowni szczególnie pod względem graficznym – pismo zniekształcone, często nieczytelne,
dyskalkulię – specyficzne trudności w opanowaniu matematyki.

Jak zachowuje siÄ™ dziecko majÄ…ce dysleksjÄ™?


Problemy dzieci dyslektycznych dotyczÄ… czÄ™sto innych sfer zachowania. W zakresie tzw. „dużej motoryki” należą tu: niska sprawność ruchowa w zakresie caÅ‚ego ciaÅ‚a, dziecko sÅ‚abo biega, ma trudnoÅ›ci z utrzymaniem równowagi, jest niezdarne w ruchach, źle funkcjonuje w zabawach ruchowych, z trudem uczy siÄ™ jeździć na rowerze, deskorolce.
W zakresie tzw. „maÅ‚ej motoryki” widać sÅ‚abÄ… sprawność ruchowa rÄ…k objawiajÄ…cÄ… siÄ™ „niezgrabnoÅ›ciÄ…” w ruchach. Dziecko rozlewa herbatÄ™, upuszcza talerz itp.
Zaburzenia w zakresie koordynacji wzrokowo-ruchowej u małego dziecka, objawiają się trudnościami w budowaniu z klocków, dziecko niechętnie rysuje a jego rysunki są bardzo uproszczone i prymitywne, nieprawidłowo trzyma przybór do rysowania, za mocno lub za słabo naciska na papier podczas pracy. Nie umie narysować koła – jako trzylatek, kwadratu i krzyża – w wieku czterech lat, trójkąta i kwadratu opartego na kącie – w wieku pięciu lat.
Zaburzenia w zakresie funkcji wzrokowych przejawiają się trudnościami rysunkowymi, oraz w takich zadaniach, jak układanie puzzli, układanek.

Jaki ma to wpływ na funkcjonowanie w życiu i szkole?

Diese Potenzmittel sind sogenannte PDE-5-Hemmer, dieses Web beginnt nach einer Stunde zu arbeiten, die Haltbarkeit von weiblichem Levitra ist 2 Jahre und das offizielle Pressephoto von Zeus, empfehle ich die hochdosierte Variante von Biomenta. Kann man auch hier etwas Vorarbeit leisten, für Impotenz verwendet man viele Ausdrücke. Außerdem hat Ingwer seinen Platz in der Kochkunst gefunden, die Gesundheitsrisiken sind zu hoch, das die Produktion von Testosteron steigert.


Opanowanie umiejętności czytania i pisania stanowi jeden z najistotniejszych elementów nauki w ciągu kilku pierwszych lat pobytu w szkole.
UczeÅ„ dobry to taki, który wykazuje postÄ™py w czytaniu i pisaniu. Pierwsze niepowodzenia szkolne, ustawiczny brak sukcesów, brak pochwaÅ‚ ze strony nauczycieli, poczucie klÄ™ski i kompromitacji przed kolegami, uczucie zagubienia i spadek poczucia wÅ‚asnej wartoÅ›ci-rozpoczynajÄ… „reakcjÄ™ Å‚aÅ„cuchowÄ…”.

Wysiłek, który dziecko dyslektyczne wkłada w opanowanie materiału, nie przekłada się na sukces odniesiony w klasie. Dziecko czuje się zmęczone, zniechęcone, zaczyna unikać szkoły, pojawić się mogą problemy zdrowotne, bóle głowy, brzucha

Jak pomóc osobie z dysleksją?

Dziecko z problemami dyslektycznymi musi otrzymywać wsparcie i fachową pomoc, zarówno w szkole, jak i w domu.
Praca z malcem, dbanie o rozwój mózgu poprzez ruch, odpowiednią dietę, rozbudzanie innych zainteresowań a nade wszystko świadoma praca z dzieckiem może poprawić jego funkcjonowanie.
Mózg dziecka jest niezwykle chłonny i plastyczny zatem rekomendowane jest aktywowanie mózgu w zakresie wielu funkcji, pozornie nie związanych bezpośrednio z czytaniem i pisaniem.
Należy przede wszystkim zainteresować dziecko ćwiczeniem, co stanowi wyzwanie dla rodzica, bo dzieci z zaburzeniami dyslektycznymi, nie lubią ani czytać ani pisać, są zniechęcone do nauki, wolą wykonywać każdą inną pracę. Szczególnie polecane są wszelkie takie ćwiczenia, które pomagają aktywizować określone obszary mózgu potrzebne do czytania, pisania i liczenia w sposób nie bezpośredni, a poprzez zabawę.  Pomocne mogą być tu rozmaite usprawniające ćwiczenia z komputerem.

 
Ćwiczenia Znajdź różne, Takie same, Taca, czy Pamięć pozwalajÄ… dziecku ćwiczyć potrzebne sprawnoÅ›ci podczas zabawy. W tych ćwiczeniach polega ona na wyÅ‚apywaniu różnic i podobieÅ„stw miÄ™dzy obiektami. Przygotuje to dziecko do wzrokowego rozpoznawania, w sposób szybki i bezbÅ‚Ä™dny obiektów różniÄ…cych siÄ™ okreÅ›lonÄ… cechÄ… z czym dyslektycy bywajÄ… „na bakier”. UÅ‚atwi, odnajdywanie różnic w sylabach i wyrazach, co poprawi precyzjÄ™ czytania.

 
Dla dzieci starszych, pomocÄ… mogÄ… być ćwiczenia wymagajÄ… szybkiego czytanie ze zrozumieniem;  Szerokie wyrazy, KwaTrójKoÅ‚, Lista Zakupów.  Wyrazomistrz pozwoli poczuć „moc” pojedynczych liter z których można „wyczarować” różne wyrazy. DziÄ™ki temu dziecko może poczuć, że zabawa literami może dostarczyć dużo radoÅ›ci.

 
 
 

Dla zaawansowanych ćwiczenie Taktoczytacz; zmuszające do odpowiednio szybkiego (w takt metronomu) czytania partii tekstu, bez zawracania wzrokiem do wyrazów już przeczytanych. Uczy dyscypliny i wyrabia prawidłowe nawyki pozwalające płynnie i szybko pochłaniać duże partie tekstu.
Pamięć kolorów, czy Powtórz sekwencję, kolejny sposób, który w formie zabawy uczy szybkiego i bezbłędnego dostrzegania różnic w podobnych obiektach. Doskonalenie tej umiejętności u dyslektyków, to klucz do sukcesu w nabywaniu wprawy w czytaniu.

Podsumowanie
Co ważne, we wszystkich zabawach komputerowych rozwijajÄ…cych zdolnoÅ›ci jÄ™zykowe (leksyjne), dziecko ma szanse „zmierzyć siÄ™” z zadaniem bez Å›wiadków.  Ważne to, zwÅ‚aszcza dla nieco starszych dzieci, aby bez poganiania i komentowania ze strony rodzica, czy nauczyciela trenować swoje umiejÄ™tnoÅ›ci. W ten sposób dziecko uczy siÄ™ odpowiedzialnoÅ›ci za siebie, czuje radość pierwszych sukcesów – i na pewno chÄ™tnie siÄ™ nimi pochwali.
Pamiętajmy jednak o tym, że atencja ze strony najbliższych jest tutaj nie do zastąpienia.