Co to jest dysleksja i na czym polega?

Dysleksja stała się ostatnio bardzo popularnym określeniem różnych problemów uczenia się. Pojęciem tym określa się specyficzne trudności związane z czytaniem i pisaniem, występujące u dzieci o prawidłowym rozwoju umysłowym. Przyczyny tego zjawiska ciągle są przedmiotem dociekań naukowych. Ze względu na charakter obserwowanych zaburzeń w czytaniu i pisaniu rozróżnia się:
dysleksję „ właściwą” – trudności w opanowaniu sprawności czytania,
dysortografię– trudności w opanowaniu poprawnej pisowni w tym ortograficznej,
dysgrafię – trudności w opanowaniu poprawnej pisowni szczególnie pod względem graficznym – pismo zniekształcone, często nieczytelne,
dyskalkulię – specyficzne trudności w opanowaniu matematyki.

Jak zachowuje się dziecko mające dysleksję?

Problemy dzieci dyslektycznych dotyczą często innych sfer zachowania. W zakresie tzw. „dużej motoryki” należą tu: niska sprawność ruchowa w zakresie całego ciała, dziecko słabo biega, ma trudności z utrzymaniem równowagi, jest niezdarne w ruchach, źle funkcjonuje w zabawach ruchowych, z trudem uczy się jeździć na rowerze, deskorolce.
W zakresie tzw. „małej motoryki” widać słabą sprawność ruchowa rąk objawiającą się „niezgrabnością” w ruchach. Dziecko rozlewa herbatę, upuszcza talerz itp.
Zaburzenia w zakresie koordynacji wzrokowo-ruchowej u małego dziecka, objawiają się trudnościami w budowaniu z klocków, dziecko niechętnie rysuje a jego rysunki są bardzo uproszczone i prymitywne, nieprawidłowo trzyma przybór do rysowania, za mocno lub za słabo naciska na papier podczas pracy. Nie umie narysować koła – jako trzylatek, kwadratu i krzyża – w wieku czterech lat, trójkąta i kwadratu opartego na kącie – w wieku pięciu lat.
Zaburzenia w zakresie funkcji wzrokowych przejawiają się trudnościami rysunkowymi, oraz w takich zadaniach, jak układanie puzzli, układanek.

Jaki ma to wpływ na funkcjonowanie w życiu i szkole?


Opanowanie umiejętności czytania i pisania stanowi jeden z najistotniejszych elementów nauki w ciągu kilku pierwszych lat pobytu w szkole.
Uczeń dobry to taki, który wykazuje postępy w czytaniu i pisaniu. Pierwsze niepowodzenia szkolne, ustawiczny brak sukcesów, brak pochwał ze strony nauczycieli, poczucie klęski i kompromitacji przed kolegami, uczucie zagubienia i spadek poczucia własnej wartości-rozpoczynają „reakcję łańcuchową”.

Wysiłek, który dziecko dyslektyczne wkłada w opanowanie materiału, nie przekłada się na sukces odniesiony w klasie. Dziecko czuje się zmęczone, zniechęcone, zaczyna unikać szkoły, pojawić się mogą problemy zdrowotne, bóle głowy, brzucha

Jak pomóc osobie z dysleksją?

Dziecko z problemami dyslektycznymi musi otrzymywać wsparcie i fachową pomoc, zarówno w szkole, jak i w domu.
Praca z malcem, dbanie o rozwój mózgu poprzez ruch, odpowiednią dietę, rozbudzanie innych zainteresowań a nade wszystko świadoma praca z dzieckiem może poprawić jego funkcjonowanie.
Mózg dziecka jest niezwykle chłonny i plastyczny zatem rekomendowane jest aktywowanie mózgu w zakresie wielu funkcji, pozornie nie związanych bezpośrednio z czytaniem i pisaniem.
Należy przede wszystkim zainteresować dziecko ćwiczeniem, co stanowi wyzwanie dla rodzica, bo dzieci z zaburzeniami dyslektycznymi, nie lubią ani czytać ani pisać, są zniechęcone do nauki, wolą wykonywać każdą inną pracę. Szczególnie polecane są wszelkie takie ćwiczenia, które pomagają aktywizować określone obszary mózgu potrzebne do czytania, pisania i liczenia w sposób nie bezpośredni, a poprzez zabawę.  Pomocne mogą być tu rozmaite usprawniające ćwiczenia z komputerem.

 
Ćwiczenia Znajdź różne, Takie same, Taca, czy Pamięć pozwalają dziecku ćwiczyć potrzebne sprawności podczas zabawy. W tych ćwiczeniach polega ona na wyłapywaniu różnic i podobieństw między obiektami. Przygotuje to dziecko do wzrokowego rozpoznawania, w sposób szybki i bezbłędny obiektów różniących się określoną cechą z czym dyslektycy bywają „na bakier”. Ułatwi, odnajdywanie różnic w sylabach i wyrazach, co poprawi precyzję czytania.

 
Dla dzieci starszych, pomocą mogą być ćwiczenia wymagają szybkiego czytanie ze zrozumieniem;  Szerokie wyrazy, KwaTrójKoł, Lista Zakupów.  Wyrazomistrz pozwoli poczuć „moc” pojedynczych liter z których można „wyczarować” różne wyrazy. Dzięki temu dziecko może poczuć, że zabawa literami może dostarczyć dużo radości.

 
 
 

Dla zaawansowanych ćwiczenie Taktoczytacz; zmuszające do odpowiednio szybkiego (w takt metronomu) czytania partii tekstu, bez zawracania wzrokiem do wyrazów już przeczytanych. Uczy dyscypliny i wyrabia prawidłowe nawyki pozwalające płynnie i szybko pochłaniać duże partie tekstu.
Pamięć kolorów, czy Powtórz sekwencję, kolejny sposób, który w formie zabawy uczy szybkiego i bezbłędnego dostrzegania różnic w podobnych obiektach. Doskonalenie tej umiejętności u dyslektyków, to klucz do sukcesu w nabywaniu wprawy w czytaniu.

Podsumowanie
Co ważne, we wszystkich zabawach komputerowych rozwijających zdolności językowe (leksyjne), dziecko ma szanse „zmierzyć się” z zadaniem bez świadków.  Ważne to, zwłaszcza dla nieco starszych dzieci, aby bez poganiania i komentowania ze strony rodzica, czy nauczyciela trenować swoje umiejętności. W ten sposób dziecko uczy się odpowiedzialności za siebie, czuje radość pierwszych sukcesów – i na pewno chętnie się nimi pochwali.
Pamiętajmy jednak o tym, że atencja ze strony najbliższych jest tutaj nie do zastąpienia.