Co to jest ADHD u dzieci i na czym polega?

ADHD to skrót od angielskiej nazwy „attention-deficit  hyperactivity disorder”, czyli zespół nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi.

Główne cechy charakterystyczne osób z ADHD to, jak sama nazwa wskazuje:  problemy z utrzymaniem uwagi, z kontrola impulsywności oraz nadmierna ruchliwość.

Jak zachowuje się dziecko mające ADHD?

Na skutek opisanych trudności osoby takie, cechuje brak wytrwałości w zakresie działań wymagających zaangażowania poznawczego, tendencja do porzucania jednego działania na rzecz innego, bez kończenia żadnego z nich, słaba kontrola, dezorganizacja i nadmierna aktywność.
– Problemy z koncentracją na szczegółach podczas zajęć szkolnych, czy zabaw, stąd błędy wynikające z rozproszenia i niestaranności.
– Kłopoty z utrzymaniem uwagi na zadaniach, poleceniach, ćwiczeniach, łatwość rozpraszania się pod wpływem bodźców zewnętrznych.
– Zapominanie o różnych sprawach i gubienie przedmiotów.
– Częste udzielanie odpowiedzi zanim pytanie zostanie wypowiedziane do końca, bez zastanowienia.

Jaki wpływa to na funkcjonowanie w życiu i szkole?

Charakterystyczne dla ADHD objawy zakłócają funkcjonowanie osoby nim dotkniętej w środowisku domowym, szkolnym i rówieśniczym.
Rozpoczęcie nauki szkolnej, jest szczególnie trudne . Długie przebywanie w jednym miejscu, słuchanie nauczyciela i innych dzieci, zapamiętywanie najważniejszych informacji, cierpliwe i systematyczne wykonywanie zleconych prac, stosowanie się do regulaminu są szczególnie trudne dla ucznia z  ADHD.
Nadmierna ruchliwość, impulsywność i nasilone zaburzenia uwagi powodują, że jest mu znacznie trudniej podjąć obowiązki szkolne niż pozostałym dzieciom. Impulsywność i nadpobudliwość emocjonalna, nie sprzyjają nawiązywaniu dobrych relacji z otoczeniem.
W związku z zaburzeniami uwagi, dziecko z ADHD ma duże trudności w koncentrowaniu się na każdej pracy. Ma kłopoty ze skupieniem się na jednej czynności, zastosowaniem odpowiednich reguł. Jest mu znacznie trudniej uczyć się niż innym dzieciom. Niemożność skupienia uwagi utrudnia mu naukę czytania i pisania. Nadmierne roztargnienie powoduje, że uczeń robi błędy, nie kończy zdań, nie przestrzega reguł gramatycznych i stylistycznych.
ADHD przeszkadza bo dzieci takie mogą być odbierane są jako trudne – ale wcale nie musi być aż tak źle!  Należy pamiętać, że w sytuacji właściwego zmotywowania do wykonania zadań i rozbudzenia zainteresowania, można pracować nad wspomożeniem pracy mózgu poprzez odpowiednie ćwiczenia, aktywność fizyczną i zapewnienie odpowiedniego odżywiania mózgu (na razie brak jest naukowych dowodów na to, że odpowiednia dieta bezpośrednio wpływa na funkcjonowanie osób z ADHD – ale na pewno wszelkie niedobory mikroelementowe, witaminowe, czy niedobory kwasów tłuszczowych wpływają negatywnie na funkcjonowanie osób zdrowych – zatem tym bardziej będą one istotne dla funkcjonowania osób ze szczególnymi potrzebami!).

Jak można pomóc osobom z ADHD?

Przede wszystkim warto świadomie pracować z dzieckiem i zachęcić je do zabaw interakcyjnych w tym komputerowych, pomagających rozwijać potrzebne umiejętności w pochłaniający i atrakcyjny sposób.
Zadania usprawniające nie muszą być nudne.  Rozwinięcie zdolności do koncentracji uwagi i lepszego zapamiętywania można osiągnąć rozmaitymi ćwiczeniami.

 
Ćwiczenie Lista zakupów Audio – koncentracja na tym „co słyszę”- bez rozpraszania się ubocznymi bodźcami + kształtowanie umiejętności mnemotechnicznych.  Ćwiczenie Imprezowicz – to doskonały trening uwagi. Uczy skupienia się na obiektach konkretnych (twarzach), mogących zainteresować, budzić pomocne w zapamiętaniu skojarzenia.  Kolejno Szerokie cyfry, czy Kości pomogą osobie z ADHD poczuć swoje „mocne strony”- szybkość, ale tylko wtedy, gdy się skoncentruje.

 
Ćwiczenie Przesuwacz – uczy planowego i strategicznego działania oraz oczywiście ćwiczy potrzebną do tego koncentrację.
Synchronizator – zmusza do skupienia uwagi, wygaszania odruchowej reakcji, co stanowi szczególne wyzwanie dla osób z ADHD.
Ćwiczenie Lądowanie w Aeroplanie – trening kierowania uwagą.  Ćwiczenie Pamiętaj cyfry – tu szybka osoba może poznać swoje atuty, pod warunkiem, że skoncentruje się choć na chwilę.
Co ważne we wszystkich zabawach komputerowych rozwijających koncentrację uwagi i zdolności pamięciowe dziecko ma szanse „zmierzyć się” z zadaniem bez świadków. Ważne to, zwłaszcza dla nieco starszych dzieci, aby bez dyscyplinowania ze strony rodzica, czy nauczyciela trenować swoje umiejętności. Dziecko uczy się, że może zapanować nad swoją impulsywnością, odnosi pierwsze sukcesy, którymi na pewno zechce się pochwalić. Pamiętajmy jednak o tym, że uwaga poświęcona dziecku przez najbliższych jest nie do zastąpienia.