Badania przeprowadzone przez naukowców z Karolinska Institute w Szwecji sugerują, że u osób z nadwagą lub otyłością w średnim wieku znacząco zwiększa się ryzyko demencji w wieku starszym. W porównaniu do osób z prawidłową wagą ciała ryzyko demencji wzrasta o około 80% w przypadku osób z nadwagą i jest czterokrotnie wyższe wśród osób otyłych.
W badaniu udział wzięło 8534 szwedzkich bliźniąt w wieku powyżej 65 lat. Badano wagę i wzrost w wieku gdy mieli 40 lat oraz obecne parametry. Analizowano poziom wykształcenia, czynniki demograficzne, stan zdrowia, zażywane medykamenty, a następnie analizowano w jaki sposób nadwaga wiążę się z ryzykiem wystąpienia różnych form demencji w ich obecnym czyli starszym wieku. Badanie zostało przeprowadzone na bliźniętach, dzięki czemu naukowcy byli w stanie kontrolować niektóre czynniki genetyczne, a także środowiskowe.
W trakcie badania analizowano przebyte choroby oraz funkcje umysłowe uczestników. Uczestnicy, którzy wypadli słabiej w testach kognitywnych byli zapraszani wraz z rodzeństwem do dalszego badania.

Spośród badanej grupy stwierdzono różnego rodzaju demencję u 4,1% uczestników (min. chorobę Alzheimera oraz demencję naczyniową).
Naukowcy również obliczyli w jakim stopniu inne czynnik takie jak wiek, płeć, wykształcenie, wysokie ciśnienie krwi, udar czy choroby serca rzutują na ryzyko rozwoju demencji w jakiejkolwiek postaci.

Naukowcy zauważyli, że w porównaniu do uczestników bez demencji bliźniacy z otępieniem byli starsi, mieli niższy poziom wykształcenia i niski indeks masy ciała w wieku starszym (ale wyższy kiedy byli w średnim wieku). Częściej też zapadali na takie choroby jak cukrzyca, choroby serca i udar mózgu w przeszłości.
Naukowcy odkryli również, że w porównaniu do osób z prawidłową wagą (w średnim wieku) osoby z nadwagą (w średnim wieku) są 71% bardziej narażone na wszelkiego rodzaju otępianie w starszym wieku. Zaś osoby otyłe w wieku średnim prawie czterokrotnie bardziej narażone na demencję dowolnego typu.
W przypadku zaś choroby Alzheimera osoby z nadwagą w średnim wieku były 91% narażone na rozwój choroby niż osoby z prawidłową wagą ciała. Podkreślono również istotny wpływ czynników genetycznych i środowiskowych, które przyczyniają się do związku pomiędzy wagą w wieku średnim i demencją w późniejszym życiu.
Badanie wiązało się z pewnymi ograniczeniami, min. wykorzystanie danych dotyczących wagi i wzrostu, które uczestnicy podawali jako szacunkowe.
Niemniej jednak badania wskazują istotny czynnik, który może wpływać na rozwinięcie demencji w starszym wieku. Nie ma bowiem wątpliwości, że utrzymanie prawidłowej wagi w średnim, a także na wszystkich etapach życia zmniejsza ryzyko wystąpienia różnych chorób. To jeden z istotnych czynników dbania o dobrą kondycję mózgu. Oprócz treningu umysłu, dbałości o kondycję fizyczną czy sen.