Najnowsze badania naukowców z Uniwersytetu Northumbria dokładają kolejną, przekonującą cegiełkę do groźnego obrazu skutków palenia.

Dotychczasowe badania wykazały szkodliwy wpływ palenia tytoniu na funkcje uwagowe, psychomotoryczne oraz pamięciowe.

Na tym ostatnim zjawisku postanowili skupić się angielscy badacze projektujący eksperyment, w którym porównywano zdolności pamięciowe 27 palaczy, 18 osób, które rzuciły palenie oraz 24 niepalących. Badano tzw. pamięć prospektywną, czyli zdolność pamiętania o wyznaczonych sobie przyszłych celach, obiektach czy działaniach. Ciekawostką i dużą zaletą ujęcia zaproponowanego przez zespół badawczy było zaprojektowanie i przeprowadzenie testów w warunkach naturalnych – uczestnicy najpierw byli zapoznawani z listą miejsc i zadań, które musieli skojarzyć i zapamiętać (np. przy budynku wydziału prawa wywiesić ogłoszenie o pracę), a następnie byli zabierani na przechadzkę po kampusie uniwersyteckim. Znalazłszy się w danym miejscu uczestnicy mieli przypomnieć sobie, co należało w tym miejscu zrobić.

Okazało się, że w „życiowym” teście pamięci prospektywnej grupa palaczy wypadła najgorzej, zapamiętując o wiele mniej miejsc i zadań z nimi powiązanych niż grupa ekspalaczy i osób nigdy niepalących (ci ostatni wypadli najlepiej, ale różnica wyników z osobami, które palenie rzuciły nie była istotna)!
Jak więc wynika z przeprowadzonych badań, rozstanie się z nałogiem palenia pozwala na przywrócenie sprawności pamięci niemal do takiego samego poziomu, jak w przypadku osób niepalących!

Nie od dzisiaj wiadomo, że rzucenie palenia doskonale wpływa na ogólny stan zdrowia eksnałogowca. I, jak donoszą naukowcy, pozwala również na przywrócenie sprawności pamięci i funkcji kognitywnych do bardzo zbliżonego poziomu jak w przypadku osób niepalących.

Jest to niewątpliwe ważna informacja i silna motywacja dla co najmniej 7 milionów palaczy w Polsce. Bardzo ważne jest jednak to, by zapamiętać (nomen omen), że na rzucenie palenia może być za późno. Warto więc już dziś postanowić „rzucam to!” i dać szansę swojemu mózgowi na przywrócenie pełni sprawności własnemu ciału i umysłowi!
Bibliografia:
Heffernan,T.M., O’Neill T.S., Moss, M. (2011). Smoking-related prospective memory deficits in a real-world task. Drug and Alcohol Dependence, w druku.
Dostępny na stronie: http://www.medlive.cn/uploadfile/2011/1013/20111013114126307.pdf