Co to jest analiza SWOT? Definicja.

Analiza SWOT jest techniką używaną do porządkowania informacji.

Nazwa S.W.O.T. to akronim angielskich słów Strengths, Weaknesses, Opportunities i Threats oznaczających odpowiednio:
Mocne strony, Słabe strony, Szanse i Zagrożenia
Te cztery aspekty danego zagadnienia poddawane są analizie.

Część dotycząca słabych i mocnych stron jest związana z wadami i zaletami danej rzeczy. Rozważa się tu wewnętrzne uwarunkowania. Szanse i zagrożenia nie dotyczą bezpośrednio jednostki czy organizacji – są raczej związane ze światem zewnętrznym, otoczeniem.

Gdzie jest wykorzystywana Analiza SWOT?

Analiza SWOT wywodzi się z ekonomii, gdzie była (i nadal jest) używana do analizy strategicznej przedsiębiorstwa i oceny jego możliwości rozwojowych.
Coraz częściej jest jednak wykorzystywana przez osoby pragnące napędzać swój rozwój osobisty, do oceny i analizy samych siebie oraz do oceny własnych pomysłów. To nowe spojrzenie na profesjonalne narzędzie strategiczne, które z pewnością warto zastosować na własne potrzeby.

Czego dowiem się dalej?

  • Analiza SWOT – jak korzystać?
  • Wykonanie analizy SWOT w praktyce
  • Analiza SWOT Przykład 1 – Zmiana pracy
  • Analiza SWOT Przykład 2 – Budowa domu
  • Analiza SWOT Przykład 3 – Otwarcie szkoły języka chińskiego


 
 

Analiza SWOT jak korzystać?

1. – (S) wypisz mocne strony, atuty, zalety projektu
2. – (W) znajdź słabe strony, bariery, wady planowanego przedsięwzięcia
3. – (O) przeanalizuj szanse i wszystko, co daje możliwość korzystnej zmiany
4. – (T) pomyśl o zagrożeniach, potencjalnych przeszkodach, niebezpieczeństwie niekorzystnej zmiany

 

SWOT w praktyce

Przykład 1
Zmiana pracy ‒
Analiza SWOT

Wyobraź sobie, że otrzymałeś propozycję pracy w innym mieście.
Jak podjąć tę niełatwą decyzję, jak ogarnąć wszelkie „za i przeciw”?
Możesz skorzystać z analizy SWOT, by dokładnie rozważyć tę sytuację.

 

 

Przykład 2
Budowa domu
Analiza SWOT


A teraz pomyśl, że postanowiłeś wybudować własny dom…
Co zyskasz, co będziesz musiał poświęcić, jak poradzisz sobie z finansowaniem i jakie nowe możliwości otworzą się w Twoim życiu?
Podejmując decyzję w oparciu o SWOT łatwo uzyskasz pełen obraz zysków i strat po stronie przedsięwzięcia, o którym marzysz od wielu lat. 


 
Przykład 3
Otwarcie szkoły języka chińskiego
Analiza SWOT

 
Wyobraź sobie, że jako jeden z pierwszych w swoim mieście postanowiłeś otworzyć szkołę języka chińskiego. Spójrz na analizę SWOT tego projektu.