Zacznij od obrazu

Rysowanie mapy myśli zacznij od horyzontalnego ustawienia białej kartki papieru. Jest to konieczne ze względów praktycznych – łatwiej będzie Ci rozplanować i rysować mapę, ułatwisz też swojemu mózgowi jej spostrzeganie. Część praktyczna w dalszej cześci mapa myśli przykłady.
W centralnym punkcie mapy myśli umieść rysunek, ikonę lub symbol, który obrazuje dane zagadnienie.

Ważne, żeby dawaÅ‚ wrażenie przestrzennoÅ›ci i skÅ‚adaÅ‚ siÄ™ z co najmniej trzech kolorów. JeÅ›li narysowanie jakiegoÅ› zagadnienia wydaje Ci siÄ™ niemożliwe, zastÄ…p je sÅ‚owem. Spraw jednak, by byÅ‚o kolorowe i przestrzenne.  Baw siÄ™ rysunkiem, korzystaj kolorów – popuść wodze fantazji.  Im wiÄ™cej serca wÅ‚ożysz w rysunki tym lepiej zapamiÄ™tasz i opiszesz wybrane zagadnienie.

Dlaczego to działa?
Centralnie umieszczony rysunek przyciąga wzrok, dzięki czemu łatwiej zapada w pamięć. Jego barwność sprawia, że mapa staje się atrakcyjniejsza, a także pobudza wyobraźnię i kreatywność. Już samo tworzenie centralnego rysunku powoduje, że koncentrujesz się na temacie związanym z mapą myśli i przychodzą Ci do głowy pierwsze skojarzenia.
Stosuj rysunki
Czyli Twoja piÄ™kna Mapa MyÅ›li…. rysunki niech towarzyszÄ… Ci w caÅ‚ym procesie jej tworzenia umieszczaj je w różnych punktach. Używaj ikon i symboli. Możesz stworzyć wÅ‚asnÄ… legendÄ™ korzystajÄ…c z różnych symboli dla oznaczenia – cytatów, rzeczy ważnych, kontrowersyjnych, trudnych, ciekawostek itp.

 
 

– Instrukcja obsÅ‚ugi; jak zacząć i jak tworzyć mapy myÅ›li?
– Mapa MyÅ›li przykÅ‚ady.
– PrzykÅ‚ad 1. Mapa MyÅ›li – Budowa wÅ‚asnego domu
– PrzykÅ‚ad 2. Mapa MyÅ›li – Biznes: Jak otworzyć zakÅ‚ad kosmetyczny?
– PrzykÅ‚ad 3. Mapa MyÅ›li – Biznes: Jak otworzyć wypożyczalniÄ™ filmów?
 

ÅÄ…cz elementy
Od centralnie umieszczonego rysunku promieniście odchodzą linie. Ponieważ mapa myśli jest uporządkowana hierarchicznie, najbliżej centrum będą się znajdowały pojęcia ogólne, a dalej – bardziej szczegółowe. Ich waga, jest obrazowana także grubością kresek. Najbliżej centrum linie grube, niczym konary drzewa, a im dalej w las, tym gałązki chudsze, subtelniejsze.

PamiÄ™taj, że każda linia musi mieć dÅ‚ugość sÅ‚owa, które na niej umieÅ›cisz. OdgaÅ‚Ä™zienia nie mogÄ… „wisieć w powietrzu”, powinny Å‚Ä…czyć siÄ™ ze sobÄ… i być umieszczone horyzontalnie. Wprowadzi to pewien porzÄ…dek i sprawi, że sÅ‚owa na nich umieszczone bÄ™dzie Ci Å‚atwiej odczytać.
Słowa – klucze
Na liniach umieszczaj wyrazy. Będą to słowa klucze – esencja poszczególnych zagadnień i informacji. Najczęściej rzeczowniki i przymiotniki. Można je porównać do tytułów rozdziałów w książce lub nagłówków w gazetach. Pamiętaj, że mają to być Twoje słowa klucze – kieruj się więc własnymi skojarzeniami i podążaj swoim tokiem myślenia przy ich określaniu. Z takiej osobistej mapy łatwiej będzie Ci korzystać.
Wyrazy mają mieć tą samą długość, co linie, na których umieszczone są słowa – ale tym kieruj się przy rysowaniu linii, a nie wymyślaniu wyrazów. Najważniejsze idee wypisuj drukowanymi literami – dzięki temu mapa będzie wyraźniejsza i bardziej przejrzysta. Poza tym większość ludzi ma tendencję do traktowania z większą uwagą tego co napisano wielkimi literami. Ten wymóg pomoże ustrzec Ci się przed pokusą zapisywania więcej niż jednego słowa na danej linii – więcej w opcji z wersalikami po prostu Ci się nie zmieści.
Litery na kolejnych odgałęzieniach staraj się umieszczać pionowo – wygodniej będzie Ci odczytać, a tym samym analizować i zapamiętywać zapisane w ten sposób informacje.
PorzÄ…dek
Mimo że mapa myśli to technika pobudzająca twórczość i kreatywność oraz służąca generowaniu nowych idei i nieprzerwanego ciągu skojarzeń, musi charakteryzować się pewnym uporządkowaniem. Mapa czytelna jest łatwiejsza do odczytania i zapamiętania. Chaos mąci jasność myślenia.
Pamiętaj więc, by pisać wyraźnie, poziomo, drukowanymi literami, wzdłuż linii. Niech Twoje rysunki także będą czytelne i przejrzyste.
Kiedy skończysz pracę nad którąś z gałęzi mapy, możesz zakreślić całe zagadnienie tj. wszystkie odnogi linią. Zobrazujesz w ten sposób, że elementy w niej zawarte stanowią pewną całość.
Stwórz swój kod
Graj kolorem i fakturą zapisywanych słów. Spraw, by grubość gałęzi, wielkość i szerokość liter, a także sposób, w jaki je pomalujesz czy ich kolor stanowiły swoisty kod. Pamiętaj, że rozmieszczenie elementów, odstępy między nimi też mogą mieć znaczenie. Przerwa w przestrzeni jest tak samo potrzebna jak pauza w muzyce.
Jeśli jest taka potrzeba, ustaw w odpowiedniej kolejności poszczególne główne odnogi mapy myśli, numerując je lub posługując się literami alfabetu. Może to być przydatne, jeśli np. mapa myśli ma Ci służyć jako konspekt jakiegoś wystąpienia.
Minimapa czyli wprawka
Minimapa myÅ›li przypomina wyglÄ…dem „prawdziwÄ… mapÄ™ myÅ›li”, z tÄ… tylko różnicÄ…, że jest mniej przemyÅ›lana, a zagadnienia w niej zawarte nie sÄ… zhierarchizowane. Może być używana jako szkic późniejszej mapy myÅ›li, sÅ‚użący pobieżnemu zorientowaniu siÄ™ w temacie i kluczowych zagadnieniach.
Jeśli nie masz jeszcze wprawy w mind mappingu (jego twórca, Tony Buzan, sugeruje stworzenie około 100 map, by nabrać biegłości w tej dziedzinie), stwórz minimapę. Mając na podorędziu wstępny szkic najważniejszych zagadnień, będzie Ci łatwiej stworzyć tę właściwą.
 
Mapa myśli – w praktyce
Spójrz na przykładowe mapy myśli. Zobacz, jak można je rysować i czerp inspiracje dla własnych!
Przykład 1. Budowa własnego domu


 
Przykład 2. Jak otworzyć Zakład Kosmetyczny?

 
Przykład 3. Wypożyczalnia Filmów