Zacznij od obrazu

Rysowanie mapy myśli zacznij od horyzontalnego ustawienia białej kartki papieru. Jest to konieczne ze względów praktycznych – łatwiej będzie Ci rozplanować i rysować mapę, ułatwisz też swojemu mózgowi jej spostrzeganie. Część praktyczna w dalszej cześci mapa myśli przykłady.
W centralnym punkcie mapy myśli umieść rysunek, ikonę lub symbol, który obrazuje dane zagadnienie.

Ważne, żeby dawał wrażenie przestrzenności i składał się z co najmniej trzech kolorów. Jeśli narysowanie jakiegoś zagadnienia wydaje Ci się niemożliwe, zastąp je słowem. Spraw jednak, by było kolorowe i przestrzenne.  Baw się rysunkiem, korzystaj kolorów – popuść wodze fantazji.  Im więcej serca włożysz w rysunki tym lepiej zapamiętasz i opiszesz wybrane zagadnienie.

Dlaczego to działa?
Centralnie umieszczony rysunek przyciąga wzrok, dzięki czemu łatwiej zapada w pamięć. Jego barwność sprawia, że mapa staje się atrakcyjniejsza, a także pobudza wyobraźnię i kreatywność. Już samo tworzenie centralnego rysunku powoduje, że koncentrujesz się na temacie związanym z mapą myśli i przychodzą Ci do głowy pierwsze skojarzenia.
Stosuj rysunki
Czyli Twoja piękna Mapa Myśli…. rysunki niech towarzyszą Ci w całym procesie jej tworzenia umieszczaj je w różnych punktach. Używaj ikon i symboli. Możesz stworzyć własną legendę korzystając z różnych symboli dla oznaczenia – cytatów, rzeczy ważnych, kontrowersyjnych, trudnych, ciekawostek itp.

 
 

– Instrukcja obsługi; jak zacząć i jak tworzyć mapy myśli?
– Mapa Myśli przykłady.
– Przykład 1. Mapa Myśli – Budowa własnego domu
– Przykład 2. Mapa Myśli – Biznes: Jak otworzyć zakład kosmetyczny?
– Przykład 3. Mapa Myśli – Biznes: Jak otworzyć wypożyczalnię filmów?
 

Łącz elementy
Od centralnie umieszczonego rysunku promieniście odchodzą linie. Ponieważ mapa myśli jest uporządkowana hierarchicznie, najbliżej centrum będą się znajdowały pojęcia ogólne, a dalej – bardziej szczegółowe. Ich waga, jest obrazowana także grubością kresek. Najbliżej centrum linie grube, niczym konary drzewa, a im dalej w las, tym gałązki chudsze, subtelniejsze.

Pamiętaj, że każda linia musi mieć długość słowa, które na niej umieścisz. Odgałęzienia nie mogą „wisieć w powietrzu”, powinny łączyć się ze sobą i być umieszczone horyzontalnie. Wprowadzi to pewien porządek i sprawi, że słowa na nich umieszczone będzie Ci łatwiej odczytać.
Słowa – klucze
Na liniach umieszczaj wyrazy. Będą to słowa klucze – esencja poszczególnych zagadnień i informacji. Najczęściej rzeczowniki i przymiotniki. Można je porównać do tytułów rozdziałów w książce lub nagłówków w gazetach. Pamiętaj, że mają to być Twoje słowa klucze – kieruj się więc własnymi skojarzeniami i podążaj swoim tokiem myślenia przy ich określaniu. Z takiej osobistej mapy łatwiej będzie Ci korzystać.
Wyrazy mają mieć tą samą długość, co linie, na których umieszczone są słowa – ale tym kieruj się przy rysowaniu linii, a nie wymyślaniu wyrazów. Najważniejsze idee wypisuj drukowanymi literami – dzięki temu mapa będzie wyraźniejsza i bardziej przejrzysta. Poza tym większość ludzi ma tendencję do traktowania z większą uwagą tego co napisano wielkimi literami. Ten wymóg pomoże ustrzec Ci się przed pokusą zapisywania więcej niż jednego słowa na danej linii – więcej w opcji z wersalikami po prostu Ci się nie zmieści.
Litery na kolejnych odgałęzieniach staraj się umieszczać pionowo – wygodniej będzie Ci odczytać, a tym samym analizować i zapamiętywać zapisane w ten sposób informacje.
Porządek
Mimo że mapa myśli to technika pobudzająca twórczość i kreatywność oraz służąca generowaniu nowych idei i nieprzerwanego ciągu skojarzeń, musi charakteryzować się pewnym uporządkowaniem. Mapa czytelna jest łatwiejsza do odczytania i zapamiętania. Chaos mąci jasność myślenia.
Pamiętaj więc, by pisać wyraźnie, poziomo, drukowanymi literami, wzdłuż linii. Niech Twoje rysunki także będą czytelne i przejrzyste.
Kiedy skończysz pracę nad którąś z gałęzi mapy, możesz zakreślić całe zagadnienie tj. wszystkie odnogi linią. Zobrazujesz w ten sposób, że elementy w niej zawarte stanowią pewną całość.
Stwórz swój kod
Graj kolorem i fakturą zapisywanych słów. Spraw, by grubość gałęzi, wielkość i szerokość liter, a także sposób, w jaki je pomalujesz czy ich kolor stanowiły swoisty kod. Pamiętaj, że rozmieszczenie elementów, odstępy między nimi też mogą mieć znaczenie. Przerwa w przestrzeni jest tak samo potrzebna jak pauza w muzyce.
Jeśli jest taka potrzeba, ustaw w odpowiedniej kolejności poszczególne główne odnogi mapy myśli, numerując je lub posługując się literami alfabetu. Może to być przydatne, jeśli np. mapa myśli ma Ci służyć jako konspekt jakiegoś wystąpienia.
Minimapa czyli wprawka
Minimapa myśli przypomina wyglądem „prawdziwą mapę myśli”, z tą tylko różnicą, że jest mniej przemyślana, a zagadnienia w niej zawarte nie są zhierarchizowane. Może być używana jako szkic późniejszej mapy myśli, służący pobieżnemu zorientowaniu się w temacie i kluczowych zagadnieniach.
Jeśli nie masz jeszcze wprawy w mind mappingu (jego twórca, Tony Buzan, sugeruje stworzenie około 100 map, by nabrać biegłości w tej dziedzinie), stwórz minimapę. Mając na podorędziu wstępny szkic najważniejszych zagadnień, będzie Ci łatwiej stworzyć tę właściwą.
 
Mapa myśli – w praktyce
Spójrz na przykładowe mapy myśli. Zobacz, jak można je rysować i czerp inspiracje dla własnych!
Przykład 1. Budowa własnego domu


 
Przykład 2. Jak otworzyć Zakład Kosmetyczny?

 
Przykład 3. Wypożyczalnia Filmów