Przykładowe ćwiczenia na pamięć
(sprawdź ćwiczenia dopiero po przeczytaniu całego artykułu)

 

Co to jest pamięć?

Aby zrozumieć co to jest pamięć i jak jest ona ważna, zamiast przytaczania teorii i definicji lepiej posłużyć się przykładem. Spróbuj sobie wyobrazić, że nie jesteś w stanie z niej korzystać. Czy wiesz, co to oznacza?

Nie wiesz jak się nazywasz, a nawet jeśli ktoś Ci podpowie, natychmiast zapomnisz.  Nie wiesz, kim byli Twoi rodzice i w co się bawiłeś jako dziecko. Nie potrafisz prowadzić samochodu.
Nie możesz oglądać żadnego filmu, bo bez pamięci nie jesteś w stanie śledzić jego fabuły – natychmiast zapominasz o co chodzi.

Nawet jeśli uda Ci się trafić do sklepu, to  najprawdopodobniej nic nie kupisz. Nie będziesz pamiętał, po co poszedłeś, nie skorzystasz też z listy, którą wcześniej przygotowałeś. Nie tylko dlatego, że  nie będziesz mógł jej znaleźć – po prostu nie będziesz pamiętał, że w ogóle ją zrobiłeś. Twoja żona do końca życia będzie dla Ciebie obcą osobą, mimo że codziennie rano  będzie Ci powtarzała kim dla Ciebie jest. Wystarczy?

Z pamięcią jest tak jak ze zdrowiem – najczęściej przekonujemy się o jej znaczeniu, kiedy przestaje dobrze działać. Na co dzień mało kto zdaje sobie sprawę, jak istotne jest jej znaczenie.

Pamięć – definicja i teorie pamięci

Naukowcy traktują ją dwojako. Z jednej strony jest to zdolność do rejestrowania, przechowywania i wydobywania informacji. Jest punktem wyjściowym do uczenia się i nabywania nie tylko wiedzy, ale także umiejętności. Daje dostęp do osobistej i zbiorowej przeszłości, zapewniając ciągłość doświadczenia i budując samoświadomość jednostki. Ludzie różnią się między sobą stopniem, w jakim posiadają tę zdolność. Teorie w ramach tego podejścia skupiają się na odmianach i elementach składowych pamięci.

Drugie podejście ujmuje pamięć jako rozciągnięty w czasie proces, mający swoje fazy: kodowanie, przechowywanie i wydobywanie. To ujęcie skupia się na mechanizmach działania pamięci, powiązaniach między kolejnymi fazami i zakłada, że ma ona uniwersalne właściwości i zachodzi analogicznie u różnych osób.
Ale tak naprawdę nie ma o co kruszyć kopii – oba ujęcia doskonale się uzupełniają i pozwalają spojrzeć na pamięć przez pryzmat zupełnie innych cech.
Gdzie mieszka pamięć?

Przez stulecia sądzono, że w sercu lub brzuchu – tam też dopatrywano się źródeł ludzkich emocji. Dziś wiadomo, że w mózgu – i z dnia na dzień dowiadujemy się coraz więcej…

Wciąż jest tak wiele do odkrycia – dokładne komórkowe mechanizmy działania pamięci, precyzyjna lokalizacja ośrodków i funkcji etc.
Dzięki niestrudzonym wysiłkom naukowców dowiadujemy się coraz więcej. Wiemy np., że pamięć budowana jest na podstawie biochemicznych procesów zachodzących w mózgu. Fizyczną podstawę pamięci stanowi ślad pamięciowy (engram). Jest to zmiana w układzie nerwowym utworzona przez konkretne przeżycia lub doświadczenia, będąca podstawą do ich późniejszego odtworzenia. Wiele ośrodków w mózgu współdziała ze sobą przy zapamiętywaniu, przechowywaniu i odpamiętywaniu informacji a centralne miejsce w tym układzie być może należy się strukturze ukrytej w głębi naszych płatów skroniowych – hipokampowi (jest strukturą zasadniczą m.in. dla konsolidacji śladu pamięciowego czy pamięci przestrzennej).